Muziektheaterkoor

Einde

We gaan stoppen.

   

 

Het is met zeer gemengde gevoelens dat we u moeten laten weten dat we besloten hebben om Carmina Ludens in de zomer van 2022 op te heffen. We hebben hier met zijn allen harde noten over gekraakt en we kiezen voor een snelle maar ook kwalitatief hoogstaande genadeklap(per) in plaats van een langzame teloorgang. Natuurlijk willen we niet met stille trom vertrekken. In de volgende nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de laatste concerten die we in het voorjaar zullen geven. We zingen het zeker (nog even) samen uit!